Soft ERP Servicii SALubritate (SSAL )

Aplicatia SSAL face parte din Sistemul Informatic Integrat - iConsalt, dezvoltat in tehnologia Oracle APplication EXpress (Oracle-APEX) - v.- Apex 4.1.1.00.23/11g.

In ceea ce priveste interfata cu utilizatorul iConsalt respecta standardul Oracle-APEX Sist Sistem informatic de evidenta si urmarire a contractelor de salubritate.

Aplicatia SSAL este o aplicatie ce permite definirea si urmarirea contractelor incheiate de o societate care ofera servicii de salubritate / apa-canal. Ulterior inregistrarii contractelor,
aplicatia genereaza facturile de servicii aferente contractelor respective.
- Evidenta abonatilor;
- Calculul si emiterea de facturi lunare pentru abonatii la serviciile de salubritate ;
- Incasarea facturilor la casieria unitatii;
- Urmarirea soldurilor abonatilor;
- Calculul penalitatilor de întârziere
- Editarea de situatii specifice:
- Situatia consumurilor pe activitati ;
- Facturi pentru abonati ;
- Centralizatoare abonati ;
- Centralizatoare productie ;
- Situatia încasarilor;
- Fisa abonatului;
- Centralizatoare solduri abonati;
- Descrierea dotarilor fiecarui abonat, functie de care se calculeaza factura lunara (numar persoane, indici de consum, alte elemente de consum);
- Urmarirea încasarii si justificarii avansurilor de la clienti;
- Transmiterea automata în contabilitate a informatiilor privind productia lunara si rulajele clientilor;
- Operatiuni speciale asupra facturilor emise.

In cadrul acestor contracte relatia dintre cei doi parteneri este :
- FURNIZOR = utilizatorul aplicatiei
- CLIENT = beneficiarul contractului
 

CONSALT © 2015 NAUM CONSALT SOFTWARE