Modul ERP Juridic | Evidenta JUridica Debitori (EJUD)

Modulul EJUD face parte din Sistemul Informatic Integrat - iConsalt, dezvoltat in tehnologia Oracle APplication EXpress (Oracle-APEX) - v.- Apex 4.1.1.00.23/11g.

In ceea ce priveste interfata cu utilizatorul iConsalt respecta standardul Oracle-APEX.

Modulul a fost conceput pentru a veni in sprijinul oficiului juridic din societatile care presteaza servicii de furnizare utilitati catre populatie de tip apa, canal, salubritate, etc.pentru gestionarea metodelor de recuperare in justitie a creantelor companiei.

Structura :
1. Evidenta arilor anterioare actionarii în judecata la nivel de debitor: permite utilizatorului sa tieze si sa areasca fiecare debitor caruia i s-a transmis o notificare. Prin "Debitor" se definesc acei abonati ce au contracte de furnizare de ati (apa, canal, meteo, salubritate) si care au facturi scadente si neachitate.

2. Evidenta debitorilor care au fost tionati în judecata : permite utilizatorului sa tieze si sa areasca fiecare debitor care a fost tionat în judecata într-un registru a dosarelor de judecata
de la Oficiul Juridic. Actionarea în judecata a unui debitor se face numai pe baza arilor confirmate.
Registrul dosarelor de judecata cuprinde:
- numar de ordine al dosarului la compartimentul juridic;
- numar de dosar de la instanta de judecata;
- obiectul dosarului;
- valoarea obiectului, inclusiv numarul de factura sau alt document;
- valoarea taxelor judiciare achitate;
- solutia pronuntata de catre instanta, numar sentinta, daca s-a formulat cale de atac sau daca s-a formulat cerere de executare;
- daca s-a formulat cale de atac se va face legatura cu dosarul anterior, dosarul din calea de atac fiind evidentiat în baza de date cu aceleasi criterii ca si cel din instanta anterioara.

3. Evidenta debitorilor arora li s-a transmis notificarea anterioara depunerii dosarului de executare silita;

4. ta dosarelor de executare silita la nivel de debitor. Acest modul interactioneaza cu modulele financiar - contabile pentru a se vizualiza în orice moment daca a fost achitata vreo factura aflata în litigiu.

CONSALT © 2015 NAUM CONSALT SOFTWARE