Program Evidenta Materiale | Modul ERP de Evidenta MAteriale (EMA)

Aplicatia EMA face parte din Sistemul Informatic Integrat - iConsalt, dezvoltat in tehnologia Oracle APplication EXpress (Oracle-APEX) - v.- Apex 4.1.1.00.23/11g.

In ceea ce priveste interfata cu utilizatorul iConsalt respecta standardul Oracle-APEX

Structura :

Principalele functii ale modulului :
· prelucrarea, stocarea informatiilor pe doua sau mai multe luni, simultan in retea (parametrul implicit este 2 luni);
· evidenta contabila a miscarii valorilor materiale pe gestiuni si pe entitati organizatorice;
· urmarirea stocurilor de materiale prin metoda pmed;
· urmarirea consumurilor de materiale - lot;
· evidenta obiectelor de inventar;
· evidenta inventarelor personale;
· realizarea de functii ce lanseaza prelucrari speciale (inventarierea stocurilor, reevaluari, anulari valori materiale cu stoc zero, etc.);
· realizarea istoricului consumurilor (pe purtatori de costuri, sorto-tipo-dimensiune, in luna, an si pe anii anteriori);
· înregistrarea vanzarilor automat în stocul de materiale;
· editarea de rapoarte de analiza pentru desfacerea produselor;
· inregistrarea automata a informatiilor privind notele contabile in contabilitate;

Conceptele de baza ale modulului :
· lucru la nivel de rand;
· documentul suporta doua stari, confirmat, neconfirmat (un document confirmat nu mai poate fi modificat);
· rapoartele au drept criteriu de selectie starea documentului (confirmat, neconfirmat);
· este implementat un sistem de restrictii;
· evidenta este tinuta si pe lot;
· anumite meniuri au capete de coloana cu functii speciale ( ex. la NIR - S.Cont - pe document confirmat vizualizeaza notele contabile generate, iar pe document neconfirmat, vizualizeaza schema contabila dupa care se vor genera notele la confirmarea documentului);
· stornarea in majoritatea cazurilor se realizeaza prin inversarea semnului pe cantitate, aceasta declansand procedura de imperechere automata, fie solicitarea acesteia. Nu se accepta stornarea pentru document inexistent. Se valideaza ca suma stornarilor succesive sa nu depasasca suma stornarilor in negru.
· actuala versiune nu accepta stornarea stornarii;
· validarea prevede :
- datele sa apartina lunii curente, sau unei luni anterioare nu mai veche de un an;
- datele din luna fiscala curenta pot fi lucrate in luni viitoare ;
- in cazul documentelor dependete unul de altul, documentul dependent poate avea numai date de baza ( ex. antet NIR - NIR-ul nu poate avea o data mai mica decat data facturii, poate fi mai mare sau egal).
- test de unicitate document, gestiune, luna, tip document, numar document (ex. factura client intern - unice sunt : furnizor, an, nr.serie, nr.serie fiscala, client; loturi - nr. serie, producator, data expirarii.);
· sistemul asigura consistenta in serverul de baze de date. Exista posibilitatea ca anumite cereri ale utilizatorului sa duca la alterari. In aceasta situatie serverul se protejeaza si in caz de eroare se refuza modificarea ulterioara; Daca eroarea aparuta pe ecran nu este clara, se apasa pe detalii ce dau informatii suplimentare.Solicitarea de asistenta NCS trebuie sa includa textul aparut in Detallii eroare.

Utilizatorul este informat in timp real despre ->Noutati modul EMA.

CONSALT © 2015 NAUM CONSALT SOFTWARE