FAQ

CONTABILITATE

Ce este contabilitatea ?

Ansamblul operaţiilor de înregistrare, pe baza unor norme şi reguli speciale, a mişcării fondurilor şi materialelor într-o instituţie; 2) Ştiinţă care se ocupă de teoria şi de practica înregistrării şi evidenţei fondurilor materiale şi financiare.

DEVIZE SI CONTRACTE

Ce este un deviz ?

Documentatie economica prin care se determina cantitatea necesara de materiale, de manopera si de utilaj precum si valoarea lucrarii ce urmeaza a se executa.

FACTURARE

Ce este factura ?

Document doveditor asupra marfii livrate sau serviciului prestat, avand mentionate pretul si alte specificatii necesare de identificare in vederea platii.

GESTIUNE MATERIALE

Ce este gestiunea de materiale?

1. Administrare a patrimoniului unei societati comerciale, regii autonome, institutii etc., de catre o persoana desemnata de catre organul superior de conducere.

2. Ansamblul complex de activitati privind primirea, pastrarea si eliberarea bunurilor materiale sau a valorilor banesti, indeplinite de un salariat in cadrul atributiilor sale de serviciu.

MIJLOACE FIXE

Ce este mijlocul fix ?

Codul Fiscal în cadrulTitlului I, capitolul III, articolul 7, „Definiţii ale termenilor comuni” utilizează noţiunea de mijloace fixe cu următorul sens: „mijlocul fix este orice imobilizare corporală care este deţinută pentru a fi utilizată în producţia sau livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriată terţilor, sau în scopuri administrative, dacă are o durată normată de funcţionare mai mare de un an şi o valoare mai mare decât echivalentul în lei a 250 euro.”Cele două definiţii (IAS 16, respectiv Codul Fiscal) sunt, oarecum asemănătoare, cu deosebirea că ultima aduce elementul de noutate referitor la limita valorică a mijlocului fix (250 euro). Este cunoscut faptul că, la acest moment, limita valorică minimă a unui bun pentru a fi considerat mijloc fix este de 16.000.000 lei.

SALARII

Ce este salariul ?

Sumă de bani pe care o primeşte o persoană pentru munca depusă într-o perioadă de timp (săptămână, lună);

CONSALT © 2015 NAUM CONSALT SOFTWARE