Modul ERP Evidenta Mijloace fixe (EMI)

Aplicatia EMI face parte din Sistemul Informatic Integrat - iConsalt, dezvoltat in tehnologia Oracle APplication EXpress (Oracle-APEX) - v.- Apex 4.1.1.00.23/11g.

In ceea ce priveste interfata cu utilizatorul iConsalt respecta standardul Oracle-APEX

Modulul EMI gestioneaza complet procesul de reevaluare a activelor fixe si a terenurilor de la prima reevaluare memorata in baza de date pana la scoaterea din evidenta a activului.

EMI este un sistem de evidenta pentru:
- mijloace fixe
- imobilizari necorporale
- terenuri
- brevete
Evidenta mijloacelor fixe are la baza Legea nr.15 / 1994 cu normele metodologice de aplicare si modificarile ulterioare aprobate prin hotariri de guvern precum si cu prevederile Art.24 din Codul Fiscal publicat in MOF nr.927/23.12.2003, partea I.

Toate imobilizarile sunt inregistrate la nivel de numar de inventar.

Pentru fiecare numar de inventar se poate specifica:
- subunitate
- gestiune (obligatoriu)
- loc folosinta
- persoana

Pentru legatura cu contabilitatea se cer:
- cont evidenta (mijloace fixe, necorporale, terenuri)
- cont evidenta amortizare
- cont repartizare cheltuieli amortizare
- cont corespondent (cont furnizor, cont recuperare amortizare la iesiri)

Modulul EMI ofera utilizatorului urmatoarele facilitati
- calculul amortizarii mijloacelor fixe prin folosirea tuturor metodelor de amortizare: liniara, accelerata, degresiva, la norma de ore sau km prevazute de lege (inclusiv calcul pe baza de ore sau km realizati lunar).
- reevaluarea mijloacelor fixe in functie de indicii de inflatie, ajustari sau valoare justa.
- reducerea automata a duratelor mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar;
- calculul amortizarii pentru mijloacele fixe iesite din evidenta la care numarul de luni de recuperare a valorii neamortizate este mai mare ca 1 si generarea notelor contabile aferente;
- introducerea de caracteristici tehnice sau extensii ale denumirii mijlocului fix;
- scoaterea din evidenta a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar prin generare automata de bonuri de miscare;
- editarea rapoartelor tipizate de inventariere;
- selectii si editari de rapoarte pe criterii multiple alese de utilizator;
- evidenta mijloacelor fixe prinse in contracte de gaj si evidenta acestor contracte.
- separarea mijloacelor fixe pe surse de finantare

CONSALT © 2015 NAUM CONSALT SOFTWARE