Soft ERP Programare, Lansare, Urmarire Productie (PLUP)

Aplicatia PLUP face parte din Sistemul Informatic Integrat - iConsalt, dezvoltat in tehnologia Oracle APlication EXpress (Oracle-APEX) - v.- Apex 4.1.1.00.23/11g.

In ceea ce priveste interfata cu utilizatorul iConsalt respecta standardul Oracle-APEX.

Modul informatic pentru productie. Acest modul este dedicat asistarii întregului ciclu de productie si ofera multiple facilitati cu privire la fazele de pregatire, programare/ lansare si urmarire a productiei.
Urmarirea productiei, cu ajutorul acestui modul, permite controlul si îmbunatatirea calitatii
produsului finit, contribuind la eliminarea timpilor morti si la reducerea rebuturilor.

Realizeaza :
- fisa tehnologica a unui produs ;
- antecalculatia pretului de productie (devizul pretului) care se face pe baza fisei tehnologice. Antecalculatia este parametrizata, iar algoritmul de calcul se poate stabili de catre utilizator in "N" variante care modifica parametrii de lucru (cheltuieli indirecte, regie sectie, regie, societate, profit, etc.);
- lansarea in productie a unui produs (comunicarea cantitatii de produs ce se lanseaza);
- calculul cantitatilor de materii prime, materiale si semifabricate din reteta produsului ce trebuie eliberate din magazii , functie de cantitatea de produs lansata;
- calculul stocului existent la momentul respectiv pentru fiecare material din reteta. Stocul se calculeaza prin accesarea bazei de date corespunzatoare din aplicatia de gestiune de
materiale EMA;
- generare automata de Bonuri de Consum direct in aplicatia EMA;
- comparatia dintre consumurile specifice (materiale si manopera) si consumurile totale cantitative si valorice pe produse si perioade de valabilitate a fiecarui pret / produs;
- rapoarte cu :
* valoarea productiei realizate, structurata pe articole de calculatie / elemente primare;
* comparative deviz - cost pe sectie / produse, etc.
* productia neterminata, etc.

CONSALT © 2015 NAUM CONSALT SOFTWARE