Soft ERP Evidenta Plan Achizitii Publice (EPAP)

EPAP face parte din Sistemul Informatic Integrat - iConsalt, dezvoltat in tehnologia Oracle APplication EXpress (Oracle-APEX) - v.- Apex 4.1.1.00.23/11g si este proiectata pentru evidenta, urmarirea si raportarea contractelor de achizitii încheiate de unitatile bugetare conform derilor din ordonanta de urgenta nr. 34 / 2006 achizitiile publice. Toate produsele si serviciile ce fac obiectul contractelor de achizitie publica sunt clasificate conform catalogului C.P.V

In ceea ce priveste interfata cu utilizatorul iConsalt respecta standardul Oracle-APEX

Structura :
Modul informatic de evidenta a planului de achizitii publice conform prevederilor din ordonanta de urgenta nr. 34 / 2006. Cu ajutorul acestei aplicatii se poate realiza urmarirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Cu ajutorul acestei aplicatii se poate realiza:
- determinarea necesarului de aprovizionat la nivel de unitate (cantitativ), atribuirea de coduri CPV tuturor produselor si serviciilor solicitate, estimarea valorii contractului de achizitie publica;
determinarea valorii estimate fara T.V.A. pentrul contractele de achizitii publice prin procedura de cerere de oferta în limita echivalentului în lei prevazut de lege si anume:
- pentru contractul de furnizare: 100.000 euro;
- pentru contractul de servicii: 100.000 euro;
- pentru contractul de lucrari: 750.000 euro.
- evidenta contractelor de achizitie publica încheiate cu furnizorii, functie de procedurile de:
- licitatie deschisa;
- licitatie restrânsa;
- negociere;
- cerere de oferta.
- urmarirea si raportarea contractelor pe produse/servicii si coduri CPV pe parcursul derularii acestora:
- d.p.v. al termenelor de livrare;
- d.p.v. al facturarii;
- conform cu solicitarile administratiilor publice locale.

Aceasta aplicatie, prin facilitatile oferite compartimentului aprovizionare, este un instrument informatic util oricarei organizatii în vederea realizarii unui management modern si performant bazat pe legislatia la zi.

CONSALT © 2015 NAUM CONSALT SOFTWARE