Program ERP Resurse Umane Invatamant Superior (RUI)

Aplicatia RUI face parte din Sistemul Informatic Integrat - iConsalt, dezvoltat in tehnologia Oracle APlication EXpress (Oracle-APEX) - v.- Apex 4.1.1.00.23/11g. si ofera solutii informatice pentru managementul universitar.

Modulul RUI prezinta urmatoarele avantaje pentru utilizator:
- imbunatatirea managementului la nivelul facultatilor/universitatilor prin obtinerea diverselor situatii referitoare la planuri de invatamant pe discipline, state de functii;
- o mai buna conlucrare intre departamentele facultatilor;
- posibilitatea de arhivare a informatiilor vehiculate astfel incit in orice moment sa poata fi consultate.

Realizeaza:
Definirea structurii academice la nivel de universitate si facultati academice pe urmatoarele nivele ierarhice:
Universitatea
Facultate
Domenii
Specializari
Ciclul I – Studii universitare de licenta
Forma de Invatamant
An Universitar.
Definirea structurii organizatorice pe urmatoarele nivele ierarhice :
Universitatea
Facultate
Departament
Planul de invatamant structurat pe :
Grupe de disciplina;
disciplina,
nr.ore /sapt / disciplina,
nr.ore studiu individual,
tip verificari,
nr.credite;
note de comanda, catre alte facultati, pentru asigurarea discplinelor din planul de invatamant care nu au acoperire cu cadre didactice din departamentele facultatii care initiaza nota de comanda.

Stat functii structurat pe:
- denumire post;
- nume, prenume;
- facultate, disciplina;
- an de studiu;
- nr.grupe/ subgrupe;
- alte activitati.

CONSALT © 2015 NAUM CONSALT SOFTWARE