Modul ERP Managementul Productiei Industriale (MPI)

Aplicatia MPI , face parte din Sistemul Informatic Integrat - iConsalt, dezvoltat in tehnologia Oracle APplication EXpress (Oracle-APEX) - v.- Apex 4.1.1.00.23/11g.

In ceea ce priveste interfata cu utilizatorul iConsalt respecta standardul Oracle-APEX

Modul informatic dedicat managementului in sectiile de productie secundar industriala. Acest modul este dedicat asistarii intregului ciclu de productie (avand ca date de intrare comenzile clientilor sau planificarile de productie pe stoc) si ofera multiple facilitati cu privire la fazele de pregatire, programare / lansare si urmarire a productiei.

Urmarirea productiei cu ajutorul acestui modul permite controlul si imbunatatirea calitatii produsului finit, contribuind la eliminarea timpilor morti si la reducerea rebuturilor.

Realizeaza :
- reteta (fisa tehnologica) a unui produs, subansamblu, reper;
- antecalculatia pretului de productie (devizul pretului) care se face pe baza fisei tehnologice . Antecalculatia este parametrizata, iar algoritmul de calcul se poate stabili de catre utilizator in "N" variante care modifica parametrii de lucru (cheltuieli indirecte, regie sectie, regie societate, profit, etc.);
- lansarea in productie a unui produs ( comunicarea cantitatii de produs ce se lanseaza);
- calculul cantitatilor de materii prime, materiale si semifabricate din reteta produsului ce trebuie eliberate din magazii , functie de cantitatea de produs lansata;
- calculul stocului existent la momentul respectiv pentru fiecare material din reteta. Stocul se calculeaza prin accesarea bazei de date corespunzatoare din aplicatia de gestiune de
materiale EMAF;
- comunicarea de catre utilizator a cantitatilor de materiale, in limita retetei, ce se doresc a se elibera din gestiuni;
- generare automata de Bonuri de Consum direct in aplicatia EMA;
- stornarea Bonurilor de Consum operate in EMA;
- comparatia dintre consumurile specifice (materiale si manopera) si consumurile totale cantitative si valorice pe produse si perioade de valabilitate a fiecarui pret/produs;

Rapoarte cu :
* valoarea productiei realizate, structurata pe articole de calculatie / elemente primare;
* comparative deviz - cost pe sectie / produse, etc.
* productia neterminata, etc.

CONSALT © 2015 NAUM CONSALT SOFTWARE