Modulul ERP Evidenta ConTracte CERCETARE - DEZVOLTARE (ECTC)

ECTC evidenta contracte de cercetare pe proiecte/capitole de cheltuieli /etape /faze .

Respectam structura organizatorica pentru circulatia informatiilor primare .

Documentele primare se introduc cu proceduri informatizate .verificarile ,avizarile se fac prin semnatura electronica , Controlul financiar preventiv, automatizat .

Directorul de proiect si personalu din conducere pot urmari in timp real cheltuielile la nivel de detaliu . Cheltuielile cu amortizarea informatizari se amortizeaza intr-un timp foart scurt.

CONSALT © 2015 NAUM CONSALT SOFTWARE