Modul ERP Evidenta Contracte Achizitii (ECTA)

Aplicatia ECTA face parte din Sistemul Informatic Integrat - iConsalt, dezvoltat in tehnologia Oracle APlication EXpress (Oracle-APEX) - v.- Apex 4.1.1.00.23/11g.

In ceea ce priveste interfata cu utilizatorul iConsalt respecta standardul Oracle-APEX.

ECTA este o aplicatie ce permite înregistarea si urmarirea contractelor încheiate de o societate (prin compartimentul APROVIZIONARE) din punct de vedere al CLIENTULUI (beneficiar) de lucrari sau produse.

În cadrul acestor contracte relatia dintre cei doi parteneri este :
- FURNIZOR = emitentul contractului
- CLIENT = utilizatorul aplicatiei

Cu ajutorul acestui modul se poate urmari lista contractelor si a actelor aditionale aferente, precum si derularea lor din punctul de vedere al clientului (beneficiar) în functie de tipul de contract (executie lucrari, marfuri sau servicii), pe furnizori de lucrari sau produse.

CONSALT © 2015 NAUM CONSALT SOFTWARE