Modul ERP Evidenta Apa Canal (EAC)

Aplicatia EAC se adreseaza Regiilor de gospodarie comunala si face parte din Sistemul Informatic Integrat - iConsalt, dezvoltat in tehnologia Oracle APplication EXpress (Oracle-
APEX) - v.- Apex 4.1.1.00.23/11g;

In ceea ce priveste interfata cu utilizatorul iConsalt respecta standardul Oracle-APEX

Cu ajutorul modulului EAC se pot defini si urmari contractele incheiate de regie cu utilizatorii - persoane fizice si juridice care folosesc serviciile publice de gospodarie comunala furnizate / prestate pentru necesitati proprii si publice pe baze contractuale. Serviciile publice de gospodarie comunala asigura furnizarea / prestarea urmatoarelor servicii:
a) alimentarea cu apa;
b) canalizarea si epurarea apelor uzate si pluviale;

Evidenta abonatilor la reteaua locala de apa potabila si canalizare (apa potabila, canalizare),
Calculul productiei lunare a societatii care furnizeaza serviciile mentionate,
Calculul si emiterea de facturi lunare pentru abonati la serviciile de apa si canalizare,
Încasarea facturilor la casieria unitatii,
Urmarirea soldurilor abonatilor,
Calculul penalitatilor de întârziere,
Editarea de situatii specifice:
- Situatia consumurilor pe activitati,
- Facturi pentru abonati,
- Centralizatoare abonati,
- Centralizatoare productie,
- Situatia încasarilor,
- Fisa abonatului,
- Centralizatoare solduri abonati,
- Descrierea retelelor de apa si canalizare, asa cum este situatia din teren,
- Descrierea dotarilor fiecarui abonat, functie de care se calculeaza factura lunara (numar persoane, indici de consum, alte elemente de consum),
- Urmarirea încasarii si justificarii avansurilor de la clienti,
- Transmiterea automata în contabilitate a informatiilor privind productia lunara si rulajele clientilor,
- Operatiuni speciale asupra facturilor emise.

Pentru a urmari in permanenta starea contractelor - ce sume au fost facturate si cit s-a incasat la nivel de fiecare contract - aplicatia EAC este in legatrura (in timp real) cu modulul EMAF - Evidenta MAteriale si Facturare si cu modulul ECO - Evidenta COntabila.

CONSALT © 2015 NAUM CONSALT SOFTWARE