Modul ERP BILant Contabil (BIL)

Aplicatia BIL face parte din Sistemul Informatic Integrat - iConsalt, dezvoltat in tehnologia Oracle APplication EXpress (Oracle-APEX) - v.- Apex 4.1.1.00.23/11g.

In ceea ce priveste interfata cu utilizatorul iConsalt respecta standardul Oracle-APEX.

Un bilant contabil este o sinteza care prezinta situatia financiara a unui individ, societate sau organizatie non-profit si infatiseaza o prezentare de ansamblu a activelor si pasivelor circulante ajutand si la intelegerea valorii nete. Bilantul contabil prezinta astfel rezumatul situatiei unui patrimoniu care apartine unei societati si include activele, capitalul propriu si datoriile, ultimele doua elemente fiind denumite si pasive bilantiere.

Structura :
Acest program da posibilitatea utilizatorilor sa prelucreze datele importate din aplicatiile ECO, ECO2, BAL sub forma informatiilor de bilant si anexe ale acestora.

CALCULAREA AUTOMATA A VALORILOR DIN BILANT. Prin actionarea acestei comenzi programul completeaza cu informatii toate rindurile si coloanele din machetele de bilant si anexele acestuia pentru care s-au putut defini formule de calcul. Indicati codul formularului. In timp ce se executa calculul si completarea valorilor in bilant si anexe, pe ecran se afiseaza ori de cite ori se intilnesc valori negative la conturile de activ cu solduri debitoare, la conturile de pasiv cu solduri creditoare sau la conturile bifunctionale care in rindul si coloana respectiva solicita un anumit tip de sold. Aceste valori negative se ignora in calcul tastand <ENTER>. Conturile de diferente de pret se iau in calcul cu semnul ±.

VERIFICATI randurile necompletate automat si completati manual acolo unde este cazul (cu ajutorul comenzilor de pe bara de spatiu).

CALCULAREA AUTOMATA A VALORILOR PE UN RIND realizeaza acelasi efect ca si comanda mai sus prezentata, la nivelul unui rind.

VERIFICAREA CORELATIILOR DIN BILANT si VERIFICAREA CORELATIILOR PE UN RIND creeaza posibilitatea verificarii corelatiilor bilantiere pentru care s-au putut defini
formule de verificare. Pentru rindurile si coloanele la care aplicatiile ECO, ECO2, BAL nu contin informatii, utilizatorii le vor completa manual folosind una din comenzile urmatoare:

<COMPLETARE MANUALA VALORI PE UN RIND> sau <MODIFICAREA MANUALA A VALORILOR PE UN RIND>. Executind comanda <modificarea manuala a valorilor pe un rînd> programul marcheaza si blocheaza rindul si coloana aleasa, astfel incit la completarea automata a valorilor din bilant, nu le modifica pe acestea.

AFISAREA PARAMETRILOR UNUI RIND. Aceasta comanda va ajuta sa vizualizati formula de calcul sau formula de verificare a rindului si coloanei solicitate de Dvs.

STERGE TOATE VALORILE COMPLETATE DIN BILANT sau STERGE TOATE VALORILE COMPLETATE PE UN RIND. Aceste comenzi deblocheaza toate rindurile blocate manual cu ajutorul comenzii <modificare manuala a valorilor pe un rind> si completeaza cu zero toate rindurile din formularele de bilant si anexe, creind astfel posibilitatea ca in cazul in care este necesara refacerea calculului bilantului si anexelor sale, acest lucru sa fie posibil. Se poate relua executia functiei <Calcularea automata a valorilor din bilant>.

CONSALT © 2015 NAUM CONSALT SOFTWARE