Modul ERP Antecalcul Pret si Analiza Cost (APAC)

Aplicatia APAC este un modul informatic pentru productie si face parte din Sistemul Informatic Integrat - xCONSALT, dezvoltat in tehnologia Oracle APplication EXpress (Oracle-APEX) - v.- Apex 4.1.1.00.23/11g .

In ceea ce priveste interfata cu utilizatorul iConsalt respecta standardul Oracle-APEX.

Aplicatia APAC este un modul dedicat asistarii întregului ciclu de productie (având ca date de intrare comenzile clientilor sau planificarile de productie pe stoc) si ofera multiple facilitati
cu privire la fazele de pregatire, programare/ lansare si urmarire a productiei. Urmarirea productiei cu ajutorul acestui modul permite controlul si îmbunatatirea calitatii produsului finit, contribuind la eliminarea timpilor morti si la reducerea rebuturilor.

Realizeaza :
- fisa tehnologica a unui produs, subansamblu, reper;
- antecalculatia pretului de productie (devizul pretului) care se face pe baza fisei tehnologice. Antecalculatia este parametrizata, iar algoritmul de calcul se poate stabili de catre utilizator in "N" variante care modifica parametrii de lucru (cheltuieli indirecte, regie sectie, regie societate, profit, etc.);
- lansarea in productie a unui produs ( comunicarea cantitatii de produs ce se lanseaza);
- calculul cantitatilor de materii prime, materiale si semifabricate din reteta produsului ce trebuie eliberate din magazii , functie de cantitatea de produs lansata;
- calculul stocului existent la momentul respectiv pentru fiecare material din reteta. Stocul se calculeaza prin accesarea bazei de date corespunzatoare din aplicatia de gestiune
de materiale EMA;
- comunicarea de catre utilizator a cantitatilor de materiale, in limita retetei, ce se doresc a se elibera din gestiuni;
- generare automata de Bonuri de Consum direct in aplicatia EMAF;
- stornarea Bonurilor de Consum operate in EMAF;
- comparatia dintre consumurile specifice (materiale si manopera) si consumurile totale cantitative si valorice pe produse si perioade de valabilitate a fiecarui pret/produs;
- rapoarte cu :
* valoarea productiei realizate, structurata pe articole de calculatie / elemente primare;
* comparative deviz - cost pe sectie / produse, etc.
* productia neterminata, etc.

CONSALT © 2015 NAUM CONSALT SOFTWARE