Modul ERP Indicatori, Analiza si Sinteza Manageriala (IASM)

Aplicatia IASM face parte din Sistemul Informatic Integrat - iConsalt, dezvoltat in tehnologia Oracle APlication EXpress (Oracle-APEX) - v.- Apex 4.1.1.00.23/11g.

In ceea ce priveste interfata cu utilizatorul iConsalt respecta standardul Oracle-APEX.

Structura :
· Rapoarte
· Diverse

Rapoartele IASM dau posibilitatea de a se efectua o analiza complexa a activitatii agentilor în functie de vânzari, de facturile emise, de rezultatele obtinute la nivel de departament, agent, factura. Pentru a oferi o varietate cât mai mare de informatii, meniurile de lansare în executie ale rapoartelor au prevazute functii de filtrare, grupare, ordonare.
Obs. Informatiile se culeg din mai multe module ale sistemului iCONSALT.

Filtrarile pot avea urmatoarele criterii:
- Perioada;
- Departament comercial;
- Agent;
- Departament facturare;
- Grupa produse/produs;

Grupari se pot executa dupa:
- Agenti: raportul va afisa informatia cumulata la nivel de agent, fara alte linii suplimentare;
- Agent/departament comercial: detaliaza informatia fiecarui agent pentru fiecare din departamentele comerciale la care a fost atasat. Necesitatea variantei e data de posibilitatea ca un agent sa lucreze o perioada la un departament comercial si apoi o alta perioada la alt departament si perioada de raportare sa includa ambele perioade de atasare a agentului la cele 2 departamente;
- Agent/departament facturare: detaliaza informatia fiecarui agent pentru fiecare departament de facturare atasat facturilor;
- Agent/factura: varianta detaliaza informatia fiecarui agent pentru fiecare factura atasata acestuia;
- Departament comercial/agent: agentii sunt grupati la departamente si nu invers;
- Departament facturare/agent: numai pentru departamentul de facturare.

Ordonari:
- Agentii se pot ordona dupa nume sau cod;
- Facturile se pot ordona dupa data, nr, denumire client/beneficiar sau denumire client/beneficiar, data, nr.

Rapoartele sunt urmatoarele:
-Vânzari: pobtinerea de situatii multicriterial legate de vânzarile cu factura ale agentilor. Exportul situatiilor în fisiere text formatat (pentru prelucrari ulterioare în Excel) este permis.
-Departamente, agenti, clienti: pobtinerea de rapoarte de evidenta a relatiei între agenti comerciali, departamente comerciale si clienti.
- Situatia încasarilor în luna: permite tinerea de tii multicriterial legate de tia încasarilor aferente facturilor, arite pe ti: casa, banca, instrumente de plata, alte forme de încasare a facturilor (ex.compensare), instrumente de plata depuse. Informatia se acceseaza din modulul ECO (încasarile) si din modulul Emaf (apartenenta unei facturi la un departament facturare, a agentilor la facturi si la departamente comerciale).

Exportul situatiilor în fisiere text formatat (pentru ari ulterioare în Excel) este permis.
-a activitate agenti: permite obtinerea de situatii multicriterial legate de situatia facturilor agentilor: total factura, încasat, sold.

CONSALT © 2015 NAUM CONSALT SOFTWARE