Aplicatie ERP Informatica de Angajarea, Lichidarea, Ordonantarea si Plati cheltuieli (ALOP)

Aplicatia ALOP face parte din Sistemul Informatic Integrat - xCONSALT, dezvoltat in tehnologia Oracle APplication EXpress (Oracle-APEX) - v.- Apex 4.1.1.00.23/11g .
· Aplicatia prevede urmarirea cheltuielilor bugetare la nivelul privind Angajarea, Lichidarea, Ordonantarea si Plati Cheltuieli si este proiectata pentru evidenta, urmarirea si raportarea bugetului institutiilor bugetare, în conformitate cu prevederile din Legea nr.500/2002 publicata în M.Of. nr. 597/13.08.2002 si OMFP nr.1792/2002, publicat în M.Of. nr. 37/23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

In ceea ce priveste interfata cu utilizatorul xConsalt respecta standardul Oracle-APEX.

Aplicatia ALOP permite, in principal,organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare, legale si a ordonantarilor efectuate. Aceste functii sunt realizate prin:
· preluarea si evidenta bugetului aprobat, pe structura clasificatiei bugetare, anual cu defalcarea pe trimestre;
· modificarea prevederilor initiale prin suplimentarea sau diminuarea prevederilor bugetare; aceste prevederi bugetare se evidentiaza în contabilitate în contul sintetic 8060" Credite bugetare aprobate", cont în afara bilantului;
· evidenta angajamentelor bugetare individuale sau globale care privesc cheltuieli curente de functionare, de natura administrativa :
->cheltuieli de deplasare;
->cheltuieli de protocol;
->cheltuieli de intretinere si gospodarie (încalzit, iluminat, apa, canal, salubritate, posta, telefon, radio, furnituri de birou, etc.)
->cheltuieli cu asigurarile;
->cheltuieli cu chiriile.

Aceste angajamente se evidentiaza in contul 8066 " Angajamente bugetare ", cont in afara bilantului;

· evidenta angajamentelor legale care reprezinta o faza în procesul executiei bugetare din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice; Angajamentele legale se evidentiaza în contul 8067 " Agajamente legale ", cont în afara bilantului;
· evidenta ordonantarilor prin care se confirma ca livrarile de bunuri au fost efectuate sau alte creante au fost verificate si plata poate fi realizata. Ordonantarile se evidentiaza în contul 8069 "Ordonantari ", cont în afara bilantului;
NB : In aplicatia ALOP în toate fazele executiei bugetului institutiei bugetare, evidenta analitica este tinuta pe structura clasificatiei bugetare, însumarea pe verticala facându-se automat. Formularele prevazute în OMFP 1792 se completeaza direct pe computer.

Pentru a implementa modulul ALOP se vor parcurge urmatoarii pasi :

Pas 1. In Nomenclatoare Generale - CLASIFICATIE BUGETARA - se adauga :
- Capitole - se adauga capitolul de buget (4 caractere) cu care lucreaza beneficiarul respectiv, daca nu exista.
- Subcapitole -se adauga subcapitolul de buget (4 caractere) cu care lucreaza beneficiarul respectiv, daca nu exista;
- Articole si alineate cheltuileli bugetare - articole pentru cheltuieli bugetare.
- Articole si alineate venituri bugetare - articole pentru venituri bugetare.
- Dictionar corespondenta cont - clasificatie bugetara
- Dictionar corespondenta executant - clasificatie bugetara

Pas 2. In Nomenclatoare Specifice (ALOP) : se declara :
- Compartimentele de specialitate
- Persoanele cu drept de semnatura ( semnatarul)
- Tipurile documente supuse controlului financiar
- Parametri Alop

Pas 3. Structura de buget / venit : Functii speciale -> Preluare structura buget/ venit - se construieste impreuna cu beneficiarul Structura bugetului / venitului : (capitole, subcapitole, articole).

Pas 4. Culegere date :
- Cheltuieli bugetare : Buget aprobat, angajament bugetar, angajamant legal, ordonantari.
- Venituri bugetare : Venit, randuri devize, dictionar devize - articole deviz, devize.

Pas 5. Rapoarte :

Pas 6. Baze de date :
- Vizualizare inregistrari si rapoarte ale conturilor : 8060, 8066, 8067, 8069.
- Registru CFPP, CFPD - inregistrari si rapoarte.

Pas 7. Speciale - Trecere la luna urmatoare de prelucrare.

CONSALT © 2015 NAUM CONSALT SOFTWARE